Walhalla

Afgelopen donderdag was ik in theater Walhalla. Een bijzondere locatie op Katendrecht, een wijk in ontwikkeling. Het theater was vroeger een badplaats voor schepelingen. Gezinnen die op binnenvaartschepen woonden, konden hier lekker een bad nemen. Aan boord moesten ze het doen met eenvoudigere middelen. Knap overigens hoe Rotterdam stap voor stap deze wijk herontwikkelt. In het verlengde van de Kop van Zuid wordt ook dit deel ‘op Zuid’ een aantrekkelijke plaats. Direct aan de Maas, met een mooie loopbrug verbonden met Hotel New York en de cruiseterminal.

Jaren geleden vertelde stedenbouwkundige Riek Bakker wat er voor nodig is om een stadsdeel in stijl te ontwikkelen. “Zorg voor visie en hou vooral vast aan deze visie. Iets wordt lelijk als tussentijds wordt afgeweken van een inslagen koers. Maar je wilt niet weten wat er voor nodig is om alle partijen die koers te laten volgen. Voortdurende komen er mensen die toch hun eigen overtuiging hebben en aanpassingen willen doorvoeren. Of een andere aanpak bepleiten”.

 

Ik was in Roteduterdam op uitnodiging van het bestuur van Lowys Porquin, een vereniging van basisscholen in de regio Bergen op Zoom. Elk jaar organiseert het bestuur een studietweedaagse, bedoeld om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Dit jaar was het thema: ‘persoonlijk leiderschap in een netwerkomgeving’. Mij was gevraagd voor de schoolleiders een lezing te geven over het ontwikkelen van netwerkorganisaties.

Toen ik enkele maanden geleden de uitnodiging kreeg, was ik verbaasd. De organisatie was bezig met moderne organisatieprincipes. Het organiseren van een studietweedaagse over leiderschap alleen al vond ik verrassend. Bestaat er dan toch ruimte in het basisonderwijs om naar eigen inzicht les te geven?  Mijn beeld van het basisonderwijs is dat schoolleiders als gevolg van rigide eisen vanuit het ministerie weinig ruimte hebben hun onderwijsprogramma in te vullen, laat staan dat ze de organisatie anders kunnen inrichten.

Ik heb de organisatie geadviseerd meer oog te hebben voor de omgeving. De wereld verandert hard. Het onderwijs moet meebewegen. Technologie, media, milieu, internationalisering. Thema’s die ook het basisonderwijs raken. Maar hiervoor is meer nodig dan het eenmalig organiseren van projecten. Er is een systeemverandering nodig. In plaats van sturing dmv controle van bovenaf is sturing nodig gericht op een goede relatie met de omgeving. Kinderen en hun ouders zijn in feite de klanten van het onderwijs. Het is toch van belang in te spelen op hun vragen? Daarbij is het van belang uit te gaan van individuen: jonge mensen met eigen kwaliteiten en beperkingen. Het is de kunst van het onderwijs ieder kind te helpen zijn of haar talenten te ontdekken en die te ontwikkelen. Voor schoolleiders ligt er een stevige opgave de kinderen voor te bereiden op een samenleving die sterk verandert. Daar hebben ze steun bij nodig, training en leermiddelen. Dat is de taak van het management.

Op de website van de Groen van Prinsterer school in Dinteloord staat het prachtig beschreven:

Wij bereiden onze kinderen voor op een steeds veranderende wereld voor banen die nu nog niet bestaan. We weten dat ze 21e eeuwse vaardigheden zoals sociale en culturele vaardigheden, samenwerkings-vaardigheden en oplossingsvaardigheden nodig zullen hebben, dat kinderen kritisch kunnen denken, geleerde strategieën moeten kunnen toepassen, goed kunnen communiceren en ictgeletterd moeten zijn. Dus, naast het aanleren van kennis zal de leraar veel aandacht besteden aan persoonlijke en culturele ontwikkeling.

Het lijkt op ontwikkeling van Katendrecht. Ook in het onderwijs is visie nodig vanuit het besef dat kinderen voorbereid moeten worden op een snel veranderende maatschappij. Het onderwijs heeft een hele forse inhaalslag te maken. Als je goed kijkt, zie je dat het onderwijs jarenlang hetzelfde is gebleven. Daarom is een nieuwe aanpak nodig. Maar dat lukt niet door centrale aansturing. Juist investeren op decentraal niveau geeft de dynamiek die nodig is. Het management kan dit steunen door te werken vanuit een visie. Dit is wat Lowys Porquin voorstaat. Hou deze onderwijsgroep in de gaten en wees niet verbaasd als ze toonaangevend wordt in veranderingen van het basisonderwijs.

 

Deze blog is gepost in Uncategorized. Bookmark de permalink. Volg alle reacties hier met de RSS feed voor dit blog. Plaats een reactie laat een trackback achter: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website by WoodandShoes