Energiehubs

LeerLink werkt aan het ontwikkelen van energiehubs: locaties waar energie wordt opgewekt en ook wordt gedistribueerd. Vooral bedoeld voor mobiliteit. De vraag naar duurzame en schone brandstoffen neemt de komende jaren sterk toe. De uitdaging is locaties te ontwikkelen waar nieuwe brandstoffen worden aangeboden en tegelijk de markt te creƫren voor auto's en vrachtwagens die er komen tanken.

LeerLink werkt inmiddels op enkele locaties in Nederland aan verkenningen voor dergelijke energiehubs. De ambitie is lokaal de energie op te wekken; het zij door middel van zonnepanelen hetzij met windmolens. Behalve dat deze ontwikkelingen forse investeringen vragen, is communicatie van cruciaal belang. LeerLink organiseert samenwerking met diverse partijen en is attent op goede communicatie met bestuurders, bewoners en bedrijven.

Projecten

Opwek

Opwek

Samen met bedrijven en overheden voert LeerLink verkenningen uit naar mogelijkheden voor opwek van nieuwe energie. Zowel voor de afgifte van elektriciteit als voor de productie van waterstof is bij voorkeur lokale opwek van energie nodig. Dit vraagt behalve goed onderzoek, intensief overleg met lokale spelers. Gevestigde bedrijven en burgers die vrezen voor overlast. Hier werkt LeerLink aan.

Brandstoffen

Brandstoffen

LeerLink constateert een vraag naar een breed assortiment van brandstoffen. Elektrisch rijden groeit sterk, maar een grote groep mensen heeft een sterke voorkeur voor waterstof. Transportbedrijven vragen om LNG tankfaciliteiten; veel bedrijven geven voorlopig nog de voorkeur aan diesel. Energiehubs spelen in op deze vraag door een breed pallet aan brandstoffen aan te bieden. De grootste uitdaging is de opwek en distributie van waterstof. Het is kostbaar en vraagt om een lange adem.

Marktontwikkeling

Marktontwikkeling

Nieuwe brandstoffen vragen ontwikkeling van nieuwe markten. Waterstof mag veelbelovend zijn, de markt is nog klein. LeerLink helpt mee particulieren en bedrijven te bewegen de overstap naar duurzaam vervoer te maken. Hiervoor zet LeerLink zijn netwerken in en breidt dat uit met spelers die vernieuwende concepten in de markt zetten. Slimme campagnes en goede voorlichting dragen bij aan een enthousiasme in de markt.

Copyright 2020 leerlink.net | privacy statement