Agroketens

De Nederlandse agrofoodsector is uniek in de wereld. Vele en diverse bedrijven vormen met elkaar clusters en ketens die de basis zijn voor hoogwaardige producten die hun weg vinden in de hele wereld.
Tegelijk ligt hier ook de zwakte van de sector. Het is moeilijk ketens te vormen die met elkaar afspraken maken over productie en handel. Producenten zijn groot in aantal, waardoor ze geen sterke positie hebben in onderhandelingen met supermarkten en handelspartijen.

Vooral boeren bevinden zich in een penibele situatie. Zij staan onder grote druk, politiek en maatschappelijk, terwijl zij weinig verdienen aan hun producten.
Het vormen van ketens tussen groepen boeren en enkele handelspartijen biedt boeren kansen meer grip te krijgen op prijs en afzet. Hiervoor moeten ze minder inzetten op belangenbehartiging en meer op commercie. Niet eenvoudig, wel haalbaar en vooral nodig.

Projecten

Eiketen

In opdracht van de provincie Gelderland werkt LeerLink samen met Foodlog aan een ketenorganisatie waarin boeren een actieve rol krijgen in onderhandelingen met een supermarkt.
Meer commerciele winst geeft boeren de gelegenheid beter grip te krijgen op de veiligheid en het welzijn van hun dieren en de ingredienten.
Deze ontwikkeling vraagt anders denken bij boeren. Hier helpt LeerLink hen bij. Ondermeer door het organiseren van ontmoetingen met ketenpartijen. Die kennen elkaar wel maar ontmoetten elkaar niet. Dit hindert nieuwe vormen van samenwerking.

Digitalisering

LeerLink ziet kansen in digitalisering van ketens.
In samenwerking met ICT-bedrijven ontwikkelen wij systemen die ketensamenwerking ondersteunen.
Meer en betere data helpen partijen beter zicht te krijgen op effecten van voer, licht, lucht en medicijnen.
Een digitaal paspoort geeft alle ketenpartners, inclusief controlerende instanties, te allen tijde inzicht in ontwikkelingen in de keten. Dit komt de voedselveiligheid en de voedselintegriteit ten goede. Het geeft vertrouwen in de keten waardoor kosten voor inspecties omlaag kunnen.

Korte ketens

LeerLink hielp diverse bedrijven bij het opstarten van nieuwe markten en presentatie van de onderneming. Vaak bedrijven die werken aan korte ketens. Weliswaar met een heel gering marktaandeel, maar met een grote belevingswaarde. Ecofields, Remeker en ‘t Paradijs. LeerLink bracht partijen bij elkaar die de coöperatie Boerenhart vormden: een leverancier van regionale producten voor de horeca.

Copyright 2020 leerlink.net | privacy statement