Over mij

LeerLink is het bedrijf van Arnoud Leerling. Hij is bestuurskundige met een lange ervaring op de scheiding van overheid en bedrijfsleven. Hij kent de overheid van binnenuit en weet goed hoe overheid en bedrijven elkaar kunnen versterken.

Sinds 2017 werkt hij fulltime als zelfstandige. In de jaren daarvoor combineerde hij het bedrijf met werkzaamheden voor de regio Foodvalley. Daar was hij in dienst van een samenwerkingsverband dat eerst vooral bezig was met samenwerking tussen gemeenten. Later sloten ook ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen aan en groeide de regio uit tot een sterke kennisregio. Netwerken lag aan de basis van de ontwikkeling van de regio.

Ook in eerdere functies was Arnoud Leerling vaak een linking pin. Hij stond aan de basis van diverse nieuwe initiatieven.

In 1992 werkte hij mee aan een nieuw beheerstelsel in de zeevisserij. In 1997 organiseerde hij de stem van de visserijsector in de gesprekken over infrastructuurprojecten op de Noordzee. In 2002 werkte hij mee aan een visie voor de Nederlandse schelpdiersector.

Lobby en communicatie zijn sterke vaardigheden van Arnoud. Hij benut zijn netwerk om steun te vinden voor plannen en initiatieven. Hij neemt ondernemers handen uit werk en helpt hen coalities te sluiten met diverse partijen die een stem hebben in realisatie van projecten.

LeerLink werkt samen met diverse kleine en grote bedrijven in de realisatie van projecten. Regelmatig wordt Arnoud gevraagd mee te denken over de opstart van nieuwe projecten.

Arnoud Leerling is regelmatig dagvoorzitter en gespreksleider. Kijk hiervoor op www.arnoudleerling.nl

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement