Ontwikkelen en
Ontwikkelen en
Investeren in
Investeren in
Regio's
Regio's

Expert in samenwerking en netwerken

Netwerken staat centraal in de projecten die LeerLink organiseert en stuurt. Meer dan het verbinden van partijen, gaat het om het ontwikkelen van slimme coalities tussen gemeenten, provincies, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onderwijspartijen worden aangehaakt om met kennis oplossingen te vinden voor de uitdagingen van morgen. Netwerken vertaalt zich ook in communicatie en lobby. Bruggen slaan tussen partijen met verschillende belangen. Omgaan met weerstand tegen een nieuwe manier van denken en werken. LeerLink snapt hoe de maatschappij verandert en hoe overheden hierop in kunnen spelen.

LeerLink is vaak betrokken bij nieuwe plannen en initiatieven. Vooral overheden vragen hulp bij het uitzetten van een nieuwe koers. Dat vraagt om het organiseren van steun en sympathie binnen de organisatie en het bouwen van coalities met diverse stakeholders.

Het speelveld is vaak de regio, waar bedrijven en onderwijsinstellingen de overheid opzoeken om samen te werken aan versterking van een gebied. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen steeds vaker een gebiedsgerichte aanpak.

LeerLink heeft veel ervaring in het fysieke domein: woningbouw, economische ontwikkeling en mobiliteit zijn bekende terreinen. LeerLink vertaalt deze opgaves naar gebiedsvisies waarin ze worden geïntegreerd. Hierin worden klimaat, water en bodem steeds belangrijker. LeerLink werkt samen met experts op dit gebied om duurzame en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Arnoud Leerling is regelmatig dagvoorzitter en gespreksleider. Hij heeft ruime ervaring met het modereren van bijeenkomsten. Kijk op de site voor meer informatie: www.arnoudleerling.nl

 

Lees nieuws over Leerlink
Nieuws
Bekijk de intro video van Leerlink op Youtube
Intro video
Lees de blog van Arnoud Leerling
Blog

Netwerken

Het woord is gemeengoed geworden. Als we na een congres een borrel drinken, noemen we dat netwerken. We hebben een groot netwerk als we veel mensen kennen.

Maar netwerken is meer. Het gaat over verbinden van mensen en over het anders organiseren van samenwerking. LeerLink is sterk in het leggen van contacten tussen mensen binnen en buiten de organisatie. Onderzoek toont aan dat communicatie met de omgeving in veel organisaties zwak ontwikkeld is. Weinig attentie voor de buitenwereld maakt organisaties kwetsbaar en naar binnen gericht. Naar buiten kijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen is nodig voor de toekomst van een organisatie.

Werken vanuit de filosofie van netwerken is anders. Initiatieven beginnen klein en groeien uit naar een organisatie. Het zijn de deelnemers die kleur geven aan de ontwikkeling van een project. Dus niet een vooraf bedachte structuur, maar organische groei bepaalt het verloop. Dat is wennen voor veel mensen. De regie ligt niet in de top van de organisatie, maar in het centrum. Zoals een spin in een spinnenweb.

LeerLink werkt zelf op deze manier. Projecten worden gerealiseerd in samenwerking met experts. Of het nu gaat om ketensamenwerking in de pluimveesector, gebiedsontwikkeling of het realiseren van een duurzaam tankstation.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement