Lees meer over de rol van Arnoud in de AgroFood sector
AgroFood
Lees meer over regio's
Regio's
Lees meer over energie
Energie

Expert in samenwerking en netwerken

LeerLink is een kleine onderneming met een groot bereik. Netwerken is het sleutelbegrip in de werkzaamheden. Door het slim benutten van relaties, is LeerLink betrokken bij diverse plannen en projecten. Soms zijn het concrete initiatieven, regelmatig zijn het ook prille ideeën waar LeerLink wordt gevraagd mee te denken. We zijn betrokken bij initiatieven die moeten worden uitgewerkt en vertaald naar concrete opgaves. Innovatie motiveert om energie en moeite te stoppen in plannen waarvan nog niet duidelijk is of ze succesvol zullen worden. Via deze site houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Lees ook de blog. Elke maand verschijnt een nieuwe.

LeerLink werkt vaak samen met andere partijen in de realisatie van projecten.

Hierdoor wordt de slagkracht vergroot en de expertise verbreed. Het speelveld zijn regio’s, waar bedrijven en onderwijsinstellingen de overheid opzoeken om samen te werken aan versterking van een gebied. Profileren van een regio leidt tot het aantrekken van bedrijven en burgers, die de economische ontwikkeling stimuleren. AgroFood en Energie zijn twee focusgebieden van LeerLink. Beide sectoren hebben te maken met forse maatschappelijke uitdagingen. Die passen bij de bestuurskundige aanpak van LeerLink.

LeerLink is ook eigenaar van arnoudleerling.nl. Hier vindt u informatie over de organisatie en presentatie van events, workshops, strategie-sessies en brainstorms. Bedoeld om mensen te motiveren en te inspireren samenwerking te organiseren en nieuwe wegen in te slaan.

Lees nieuws over Leerlink
Nieuws
Bekijk de intro video van Leerlink op Youtube
Intro video
Lees de blog van Arnoud Leerling
Blog

Netwerken

Het woord is gemeengoed geworden. Als we na een congres een borrel drinken, noemen we dat netwerken. We hebben een groot netwerk als we veel mensen kennen.

Maar netwerken is meer. Het gaat over verbinden van mensen en over het anders organiseren van samenwerking. LeerLink is sterk in het leggen van contacten tussen mensen binnen en buiten de organisatie. Onderzoek toont aan dat communicatie met de omgeving in veel organisaties zwak ontwikkeld is. Weinig attentie voor de buitenwereld maakt organisaties kwetsbaar en naar binnen gericht. Naar buiten kijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen is nodig voor de toekomst van een organisatie.

Werken vanuit de filosofie van netwerken is anders. Initiatieven beginnen klein en groeien uit naar een organisatie. Het zijn de deelnemers die kleur geven aan de ontwikkeling van een project. Dus niet een vooraf bedachte structuur, maar organische groei bepaalt het verloop. Dat is wennen voor veel mensen. De regie ligt niet in de top van de organisatie, maar in het centrum. Zoals een spin in een spinnenweb.

LeerLink werkt zelf op deze manier. Projecten worden gerealiseerd in samenwerking met experts. Of het nu gaat om ketensamenwerking in de pluimveesector, gebiedsontwikkeling of het realiseren van een duurzaam tankstation.

Projecten en initiatieven

Lees meer over bedrijvenkringen
Bedrijvenkringen
Lees meer over initiatieven
Initiatieven
Lees meer over buitenstad
Buitenstad

Copyright 2019 leerlink.net | privacy statement