Bedrijvenkringen

LeerLink begeleidt verenigingen van ondernemers op verschillende manieren:

  • leiden van strategische sessies, om een gezamenlijke strategie vast te stellen en een uitvoeringsagenda op te stellen. In een of twee sessies beschikken bedrijvenkringen over een heldere agenda en een dito plan voor uitvoering van projecten
  • begeleiden van (besturen van) bedrijvenkringen in het ontwikkelen van een compacte en goed functionerende organisatie, waarbij een balans is tussen beleid (lobby naar overheden) en beheer (parkmanagement).
  • adviseren over het organiseren en financieren van beheerstaken, zoals parkmanagement. Overleg met de lokale overheid over invoering van generieke belastingen die een solide inkomstenbron opleveren voor het uitvoering van professionele taken.
  • organiseren van samenwerking tussen ondernemers(verenigingen), overheidsorganisaties en onderwijsbesturen. Steeds vaker worden ondernemers cq verenigingen gevraagd toe te treden tot en te participeren in samenwerkingsverbanden. LeerLink adviseert ondernemers hoe zij hun rol kunnen invullen en hoe zij hiervoor financiering kunnen organiseren.

Copyright 2022 leerlink.net | privacy statement