Buitenstad

Een boerderijtje midden in Amsterdam of Rotterdam: de ultieme woonwens van velen, maar bij een droom zal het ook altijd blijven. Voor een goed alternatief van die droom kom je terecht in de steden aan de flanken van de Randstad. In Zwolle, Breda, Alkmaar of Ede vind je de lusten van een middelgrote gemeente met de ruimte van een omringend ommeland. Deze steden, in een ring van Alkmaar tot Dordrecht, noemen we Buitenstad: bereikbaar, te midden van landschappen als Veluwe en Grote Rivieren en met een compleet voorzieningenaanbod.

Doel
Samenwerking vergroot de economische aantrekkingskracht van deze steden. Door het profileren van deze steden als sterke en aantrekkelijke locaties voor bedrijven en bewoners, staan ze sterker in gesprekken en onderhandelingen met de rijksoverheid (infrastructuur), de NS en ProRail (OV) en beleggers (vastgoed). Steden in Buitenstad ontwikkelen, samen met steden en dorpen in hun omgeving, een netwerk dat kwaliteiten toevoegt aan Nederland: spreiden van werken, wonen, vervoer en verblijf.

 

Netwerk
Buitenstad is een netwerk van steden die voldoen aan bovengenoemd profiel. Ze hebben minstens 100.000 inwoners en liggen op een maximum reisafstand van 1 uur tot de Randstad (OV). Dit netwerk werkt aan deling van kennis en ervaring en benut de samenwerking om te lobbyen bij provincies en Rijk voor investeringen, onder meer in woningbouw en infrastructuur. De steden zoeken samenwerking met private partners die willen investeren in vastgoed, infrastructuur, groene ruimte en voorzieningen. Steden die voldoen aan deze criteria zijn: Alkmaar, Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Ede, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Breda, Tilburg en Dordrecht. Samen tellen ze 1,7 miljoen inwoners.

Ambitie
LeerLink daagt deze steden uit met elkaar Buitenstad te vormen en zodoende meer bekendheid te geven aan de kansen en uitdagingen van deze steden en vooral hun positie te versterken in onderhandelingen over infrastructuur en investeringen in natuur, klimaat en energie.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement