Investeren

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor steden en dorpen. Ze moeten voortdurend investeren om aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers. Daarbij is het nodig dat gemeenten steeds vaker in gezamenlijkheid opereren. Ook hier is samenwerking van cruciaal belang. LeerLink helpt gemeenten en bedrijven om gezamenlijk een strategie uit te zetten en die te vertalen naar investeringen in een dorp, stad of omgeving.

LeerLink helpt partijen in het aantrekken van subsidies. Relaties met andere overheden zijn de basis voor financiele bijdragen aan programma's en projecten. Ook weet LeerLink de weg te vinden naar private investeerders. Partijen die helpen om gebiedsopgaven te realiseren. Hierbij is het van belang dat publiek en privaat elkaar weten te vertrouwen. LeerLink helpt publieke partijen regie te houden, waardoor bestuurders verantwoording kunnen afleggen aan de volksvertegenwoordigers.

Projecten

Eiketen

In opdracht van de provincie Gelderland werkte LeerLink samen met Foodlog aan een ketenorganisatie waarin boeren een actieve rol krijgen in onderhandelingen met een supermarkt. Meer commerciƫle winst geeft boeren de gelegenheid beter grip te krijgen op de veiligheid en het welzijn van hun dieren en de ingrediƫnten.
Deze ontwikkeling vraagt anders denken bij boeren. Hier heeft LeerLink hen geholpen. Ondermeer door het organiseren van ontmoetingen met ketenpartijen. Die kennen elkaar wel maar ontmoetten elkaar niet. Dit hindert nieuwe vormen van samenwerking.

Wageningen

LeerLink is gevraagd het team economie te versterken. Opdracht is de binnenstad van Wageningen te versterken en ondernemers te helpen. Een eerste actie is geweest het opnieuw ontwikkelen van een ondernemersloket. Vervolgens zijn nieuwe contouren ontwikkeld voor de binnenstad die worden vertaald naar fysieke investeringen. Hierbij spelen belangen van diverse partijen een rol. Die zijn allen actief betrokken bij de ontwikkeling van de binnenstad. Vervolgens is de basis gelegd voor investeringen in grote fysieke opgaven die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad.

Lelystad

Op verzoek van de bedrijvenkring Harderwijk maakte LeerLink een analyse van de economische voordelen die openstelling van Lelystad Airport op kan leveren. Op basis een grondige analyses en enkele interviews maakte LeerLink een position paper dat de leden van de bedrijvenkring helpt een gezamenlijk standpunt in te nemen. Een presentatie tijdens een ledenvergadering betekende de start van een discussie tussen de leden die kan leiden tot een pleidooi richting gemeentebestuur en omliggende partijen die belang hebben bij de toekomst van het vliegveld.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement