Netwerken

Netwerken kent diverse dimensies. Wij onderscheiden er een aantal:

1. Contacten leggen. Om een uitgebreid netwerk op te bouwen moet je investeren in contacten. Niet alleen die mensen benaderen die je kent of interessant vindt. Nieuwe initiatieven ontstaan vaak uit onverwachte contacten. LinkedIn is een geschikt medium om breed contacten te leggen. Zorg er wel voor dat je weet wie iemand is, waar hij werkt en hoe je elkaar hebt leren kennen.

2. Delen. Veel mensen spreken vaak over ‘mijn netwerk’. Het benutten van een netwerk vraagt echter vaak eerst delen. Je geeft in feite iets weg, zonder dat je weet of je iets terugkrijgt. Als mensen ontdekken dat jij bereid bent te helpen, komen ze bij je terug. Dan kun je er ook geld aan gaan verdienen.

3. Projecten organiseren. LeerLink werkt samen met experts in projectteams. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever worden mensen gezocht die met elkaar kennis inbrengen die leidt tot een gewenst resultaat. Dit vraagt souplesse: een goede taakverdeling realiseren, vaak werken op afstand van elkaar en zorgen dat iedereen zijn werk op tijd aflevert.
Dergelijke teams leveren maatwerk; geen standaardadviezen op basis van vergelijkbare projecten elders. Ook krijgt de opdrachtgever de beste mensen. Degenen die de opdracht aannemen, doen ook het werk. ‘What you see is what you get’.

4. Organisaties inrichten. Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen. Steeds vaker ontdekken ze de noodzaak om samen te werken. Triple helix: de term wordt veel gebruikt. Maar samen werken vraagt van bestuurders dat ze elkaar echt iets gunnen. Openheid is een noodzakelijkheid. Ook is het nodig kennis en menskracht te delen. Vooral ondernemers hebben professionele ondersteuning nodig om professioneel mee te kunnen werken in samenwerkingsverbanden.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement