Gebiedsverkenning

Voor de Kop van de Veluwe werkt LeerLink aan een gebiedsverkenning. Hierin brengen de gemeenten in beeld hoe en waar zij ruimte zien voor ontwikkeling van woningbouw, werklocaties en infrastructuur. Hiermee haakt de Kop van de Veluwe aan op de Verstedelijkingsstrategie van RegioZwolle, waarin investeringen in woningbouw centraal staan.

Makelaar (binnen)stad Wageningen

LeerLink werkt sinds maart 2021 als makelaar van de (binnen)stad in Wageningen. Hier is hij onder andere projectleider voor een social design: een ontwerp van de stad waarbij wensen van bezoekers uitgangspunt zijn. Vanuit hun wensen en ideeen worden ontwerpen voor de stad gemaakt.

Corona

LeerLink hielp een zorginstelling tijdens de coronacrisis. Met bestuurlijke ondersteuning kon de organisatie het hoofd bieden aan de vele problemen die gepaard gingen met besmettingen onder de bewoners van de instelling. LeerLink vervulde een adviesrol voor het MT in combinatie met diverse (crisis)communicatie activiteiten. In korte tijd werden plannen gemaakt en vertaald in protocollen. Dit alles tegen de achtergrond van een organisatie in crisis, die onder toezicht stond van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Copyright 2022 leerlink.net | privacy statement