EnergieHubs

LeerLink werkt aan de ontwikkeling van EnergieHubs. Locaties waar energie wordt opgewekt en gedistribueerd. Het besluit om van het gas af te gaan en over te schakelen op duurzame energievormen, vraagt een andere wijze van energieopwek en -distributie. Coalities tussen overheid, netbeheerders en bedrijven zijn nodig om te voorzien in voldoende opwek van energie. Netwerken van diverse spelers zijn nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Communicatie naar burgers is nodig om hen te overtuigen dat duurzame opwek van energie gepaard gaat met ruimtelijke ingrepen. LeerLink helpt hierbij en zorgt dat er voldoende support en enthousiasme is om projecten te realiseren.

Ketenvorming

LeerLink werkt in samenwerking met Foodlog aan projecten die gericht zijn op ketenvorming in de agrofoodsector. Deze projecten hebben drie doelen: 1. vergroten voedselveiligheid; 2. verhogen commerciƫle waarde; 3. verhogen vertrouwen van het publiek. Grote spelers in de agrofoodsector zijn partner in het project. Een grote supermarktketen is mede-opdrachtgever. Digitalisering is een belangrijk aspect in realisatie van de projecten. Blockchain wordt ingezet om data uit alle schakels in de keten met elkaar te verbinden en inzichtelijk te maken. Consumenten krijgen meer inzicht, die moet leiden tot een hogere waardering en betere prijzen. Supermarkt en boer ontmoeten elkaar en maken afspraken over productie en verkoop.

Lobby

LeerLink is gevraagd mee te werken aan uitbreidingsplannen van een internationaal (familie)bedrijf in de agrofoodketen. Het behelst concentratie en uitbreiding van locaties die nu nog verspreid zijn gevestigd. Instemming van de overheid is nodig om de plannen te kunnen realiseren. Dit vraagt een uitgekiende lobby en contacten met diverse spelers die een stem hebben in procedures. Hiervoor is nodig dat het bedrijf investeert in communicatie waarmee het rekenschap geeft van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. LeerLink helpt mee dit vorm te geven.

Copyright 2020 leerlink.net | privacy statement