Samenwerkingsagenda

Voor de Kop van de Veluwe werkt LeerLink aan een samenwerkingsagenda. Met deze agenda levert het gebied een bijdrage aan de agenda van Regio Zwolle, die door de Minister van VRO is aangewezen als NOVEX gebied. Dit biedt ook voor de gemeenten in de Kop van de Veluwe kansen. Samenwerking met de provincie Gelderland is nodig om de ambities te realiseren.

Town Deals

LeerLink heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de opdracht gekregen om leiding te geven aan het programma Town Deals. Dit programma biedt hulp aan kleine steden en dorpen in Nederland, die te maken hebben met complexe opgaven. LeerLink is gekozen vanwege brede ervaring in de samenwerking tussen gemeenten en regio's. Het programma is een vervolg op de succesvolle City Deals die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

Groene Koers

LeerLink is gevraagd een serie bijeenkomsten te presenteren onder de titel "Groene Koers". Dit programma zet in op elektrificering van materieel op de bouwplaats. Bouwend Nederland werkt samen met leveranciers en bedrijven in de infrasector aan vergroening van de bouwsector. De bijeenkomsten zijn bedoeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers samen te laten werken aan een grote transitie in de bouwsector.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement