Ontwikkelen

Gebiedsontwikkeling vraagt om integrale afstemming van functies. Wonen, werken, mobiliteit: ze grijpen steeds vaker op elkaar in. Hiernaast vragen klimaat, water en energie steeds meer aandacht; de complexiteit in besluitvorming neemt toe. Hierbij staan uiteenlopende belangen op het spel; de korte termijn regeert. LeerLink is in staat perspectief te bieden, zowel op inhoud als in het proces. Hierdoor ontstaat steun voor plannen op langere termijn die vertaald kunnen worden naar opgaven. Hierbij is het van belang een visie te hebben. Weten waar je naar toe werkt. Zeker in ontwikkeling van steden, dorpen en gebieden. De kunst is vast te houden aan de koers. Uiteindelijk gaat het om kleine stappen die bijdragen aan een groot verhaal. LeerLink heeft ervaring in deze processen en is in staat bruggen te slaan tussen diverse partijen en hen vanaf het begin te betrekken. LeerLink helpt voor korte of langere termijn gemeenten en andere publieke instellingen in het organiseren van samenwerking en het realiseren van plannen.

Projecten

Strategische agenda

Arnoud Leerling schreef samen met een groep collega’s uit diverse regiogemeenten de eerste strategische agenda van de regio Foodvalley. Hiermee werd een solide basis gelegd onder de samenwerking in dit gebied. Deze agenda is in de loop van de jaren verder ontwikkeld en vertaald in diverse programma's en projecten. Deze agenda was een vertaling van het concept Foodvalley in gebiedsgerichte opgaves. Ze inspireerden lokale bestuurders in hun eigen gemeenten projecten te zoeken die pasten bij de identiteit van het gebied.

Gebiedsverkenning

Voor de gemeenten in de Kop van de Veluwe regisseert LeerLink een gebiedsverkenning. Deze sluit aan op de verstedelijkingsstrategie van RegioZwolle. De gebiedsverkenning integreert fysieke opgaven met ontwikkelingen in bodem, water en klimaat. Hiervoor is het nodig eerst een lange termijn visie te maken om die vervolgens te vertalen in korte termijn opgaven. Zodoende ontstaat ruimte voor nieuwe plannen, ook in het buitengebied waar veel regelgeving nieuwe ontwikkelingen belemmert.

World Food Center

Een concept voor een foodexperience is de basis gebleken voor een bijzondere gebiedsontwikkeling in Ede. Samen met een ontwikkelaar bedacht Arnoud Leerling in 2011 het idee van een Food Center in Ede. Tien jaar later is het terrein rijp voor realisatie van een uniek project op een strategische locatie. Bovendien draagt het te ontwikkelen gebouw bij aan een gebiedsontwikkeling waar de gemeenten Ede en Wageningen in samenwerken. Hierin staat ontwikkeling en toepassing van kennis over voeding en gezondheid centraal.

Copyright 2022 leerlink.net | privacy statement