Regio's

Grenzen vervagen, belangrijke uitdagingen spelen zich vaker af op internationaal niveau. Maar oplossingen liggen in de regio. Dichtbij mensen die het verschil moeten maken. Kijk naar de discussie over nieuwe energievormen of naar de vraag hoe we stikstof kunnen beperken: oplossingen liggen gebiedsgerichte aanpakken. Hiervoor is ervaring in de regio nodig. Weten hoe samenwerking wordt georganiseerd tussen ondernemers die samen met de overheid aan het werk moeten. LeerLink heeft hier veel ervaring mee.

Arnoud Leerling stond aan de wieg van de Regio Foodvalley. Een onbeduidende regio transformeerde naar een regio met een sterk profiel. Inmiddels werken overheid, bedrijven en onderwijs actief samen. Eerder werkte hij in Zeeland voor de schelpdiersector, die beeldbepalend is voor de regio. Voor de regio Noord-Veluwe deed hij voorstellen aan ondernemers om het initiatief te nemen en niet afhankelijk te zijn van de overheid. In de regio Amersfoort is hij betrokken bij diverse projecten. Elke regio vraagt een eigen aanpak. Het vergt begrip voor verschillende culturen en onderlinge verhoudingen.

Projecten

Foodvalley

Door het profiel van een kennisinstelling voorop te stellen, is de Valleiregio een regio geworden met aanzien. Gemeenten zijn sterker gaan samenwerken en hebben banden aangehaald met ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.  Arnoud Leerling zorgde voor verbindingen tussen mensen en ideeën. Hij kreeg daarom ook de titel netwerker. In de loop van de tijd ontwikkelde hij een sterk netwerk, binnen en buiten deze regio.

Duurzame energie

Voor een gemeente in de regio Noord-Veluwe werkt LeerLink aan een duurzaam tankstation, waar LNG, elektriciteit en waterstof kunnen worden aangeboden. LeerLink werkt hiervoor samen met experts op het gebied van energieopwek en -opslag. De mogelijkheden voor combinaties met faciliteiten voor vrachtwagens en personenauto's worden verkend. In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de financiële haalbaarheid als naar support in de gemeenten voor realisatie van het project.

Economic Board

LeerLink stelde een advies op voor de Economic Board Noord-Veluwe. Het behelsde de basis voor een doorstart van een regio die worstelt met haar bestaansrecht. in de Economic Board komen ondernemers, onderwijs en overheid samen. Met dit advies startten bestuurders gesprekken met de provincie Gelderland en een lobby voor financiering van projecten.

Copyright 2020 leerlink.net | privacy statement