Regio's

Grenzen vervagen, belangrijke uitdagingen spelen zich vaker af op internationaal niveau. Maar oplossingen liggen in de regio. Dichtbij mensen die het verschil moeten maken. Kijk naar de discussie over nieuwe energievormen of naar de vraag hoe we stikstof kunnen beperken: oplossingen liggen in gebiedsgerichte aanpakken. Hiervoor is ervaring in de regio nodig. Weten hoe samenwerking wordt georganiseerd tussen gemeenten die samen met ondernemers en onderwijsinstellingen kansen kunnen benutten. LeerLink heeft hier veel ervaring mee.

Arnoud Leerling stond aan de wieg van de Regio Foodvalley. Een onbeduidende regio transformeerde naar een regio met een sterk profiel. Inmiddels werken overheid, bedrijven en onderwijs actief samen. Eerder werkte hij in Zeeland voor de schelpdiersector, die beeldbepalend is voor de regio. Momenteel werkt Arnoud als programmaregisseur voor een samenwerking van vijf gemeenten in de Veluwe. Ze werken samen binnen RegioZwolle aan een gebiedsstrategie, waarin lange termijn verkenningen worden vertaald in projecten voor de korte termijn.

Projecten

Foodvalley

Door het profiel van een kennisinstelling voorop te stellen, is de Gelderse Vallei een regio geworden met aanzien. Gemeenten zijn sterker gaan samenwerken en hebben banden aangehaald met ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.  Arnoud Leerling zorgde voor verbindingen tussen mensen en idee├źn. Hij kreeg daarom ook de titel netwerker. In de loop van de tijd ontwikkelde hij een sterk netwerk, binnen en buiten deze regio.

Kop van de Veluwe

In opdracht van vijf gemeenten, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werkt LeerLink aan de versterking van de samenwerking  in de Kop van de Veluwe. In de afgelopen maanden heeft LeerLink regie gevoerd over een nieuwe samenwerkingsagenda, die de basis is voor integrale gebiedsopgaven. Daar werken gemeenten samen aan versterking van het gebied, rekening houdend met klimaatverandering en natuurdoelstellingen.

Regio Zwolle

Vanuit de samenwerking binnen de Kop van de Veluwe, is LeerLink betrokken bij opgaven voor de Regio Zwolle. De verstedelijkingsstrategie van de regio is een duidelijk voorbeeld. Door samenwerking met andere vitale kernen in de regio te organiseren, kregen de kleinere gemeenten in de regio meer aandacht en waardering. Gezamenlijk ontwikkelen ze plannen rondom woningbouw en mobiliteit in een strategie Vitale Kernen.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement