Regio's

Grenzen vervagen, belangrijke uitdagingen spelen zich vaker af op internationaal niveau. Maar oplossingen liggen in de regio. Dichtbij mensen die het verschil moeten maken. Kijk naar de discussie over nieuwe energievormen of naar de vraag hoe we stikstof kunnen beperken: oplossingen liggen in gebiedsgerichte aanpakken. Hiervoor is ervaring in de regio nodig. Weten hoe samenwerking wordt georganiseerd tussen gemeenten die samen met ondernemers en onderwijsinstellingen kansen kunnen benutten. LeerLink heeft hier veel ervaring mee.

Arnoud Leerling stond aan de wieg van de Regio Foodvalley. Een onbeduidende regio transformeerde naar een regio met een sterk profiel. Inmiddels werken overheid, bedrijven en onderwijs actief samen. Eerder werkte hij in Zeeland voor de schelpdiersector, die beeldbepalend is voor de regio. Momenteel werkt Arnoud als programmaregisseur voor een samenwerking van vijf gemeenten in de Veluwe. Ze werken samen binnen RegioZwolle aan een gebiedsstrategie, waarin lange termijn verkenningen worden vertaald in projecten voor de korte termijn.

Projecten

Foodvalley

Door het profiel van een kennisinstelling voorop te stellen, is de Gelderse Vallei een regio geworden met aanzien. Gemeenten zijn sterker gaan samenwerken en hebben banden aangehaald met ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.  Arnoud Leerling zorgde voor verbindingen tussen mensen en idee├źn. Hij kreeg daarom ook de titel netwerker. In de loop van de tijd ontwikkelde hij een sterk netwerk, binnen en buiten deze regio.

Kop van de Veluwe

In opdracht van de provincie Gelderland werkt LeerLink aan de versterking van de samenwerking tussen vijf gemeenten in de Kop van de Veluwe. Opdracht is uitvoering te geven aan een investeringsagenda en nieuwe strategische opgaven te ontwikkelen. LeerLink draagt bij aan strategische allianties binnen RegioZwolle, waar de Veluwse gemeenten bij zijn aangesloten. De verstedelijkingsstrategie is een duidelijk voorbeeld.

Economic Board

LeerLink stelde een advies op voor de Economic Board Noord-Veluwe. Het behelsde de basis voor een doorstart van een regio die worstelt met haar bestaansrecht. in de Economic Board komen ondernemers, onderwijs en overheid samen. Met dit advies startten bestuurders gesprekken met de provincie Gelderland en een lobby voor financiering van projecten.

Copyright 2022 leerlink.net | privacy statement