Opschuiven

Mede aangespoord door hoge huizenprijzen verlaten steeds meer mensen de grote steden en schuiven op naar het noorden, oosten en zuiden van ons land. Middelgrote steden als Eindhoven, Nijmegen, Ede, Arnhem en Zwolle zijn erg in trek. Maar ook de dorpen worden weer gewaardeerd. Mensen ontdekken dat het daar heel goed wonen is en je ook steeds meer werk in de omliggende regio kunt vinden. Blijven werken in de Randstad is prima te doen door verbetering van OV-verbindingen. Corona heeft laten zien dat je ook niet de hele week op kantoor hoeft te zijn. Thuiswerken heeft veel voordelen.

Lees meer...

Regie op Energie

Met het besluit van het Kabinet om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, komt er veel druk te liggen op de regio’s in het land. Immers, zij hebben de opdracht gekregen regionale strategieën te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Daarmee moet inhoud worden gegeven aan de noodzaak om over te schakelen van fossiele op duurzame energiebronnen. De vraag is of de regio’s erin slagen inhoud te geven aan de omslag die we gezamenlijk moeten maken. Ik heb mijn vraagtekens. Een pleidooi voor een actievere rol van de Rijksoverheid.

Lees meer...

Triple B

Het Kabinet kwam afgelopen vrijdag met plannen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Omdat vergunningverlening een taak is van de provincies, grijpt ze zelf niet in maar schuift de bal naar de provincies en roept dat een gebiedsgerichte aanpak de voorkeur heeft. Begrijpelijk, maar ook bedenkelijk in het licht van de situatie waar het Kabinet het land in gemanoeuvreerd heeft. Dit betekent dat er weer veel overlegd gaat worden. Het risico is dat dit lang gaat duren. Als de bal dan toch in de regio komt te liggen, adviseer ik private partijen zelf het initiatief te nemen. De belangen zijn veel te groot om nog langer te wachten.

Lees meer...

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement