Met het besluit van het Kabinet om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, komt er veel druk te liggen op de regio’s in het land. Immers, zij hebben de opdracht gekregen regionale strategieën te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Daarmee moet inhoud worden gegeven aan de noodzaak om over te schakelen van fossiele op duurzame energiebronnen. De vraag is of de regio’s erin slagen inhoud te geven aan de omslag die we gezamenlijk moeten maken. Ik heb mijn vraagtekens. Een pleidooi voor een actievere rol van de Rijksoverheid.

Recent was ik te gast bij een groot bedrijf in Barneveld. Het bouwde in de afgelopen jaren een nieuwe bedrijfslocatie. Dat deed de onderneming met een forse ambitie in het achterhoofd: lokaal energie opwekken en die benutten voor de fabrieksprocessen en de optie om waterstof te produceren in de toekomst. Het dak ligt vol met 18000 zonnepanelen. Een onderneming met een Veluwse inslag: niet wachten, maar zelf verantwoordelijkheid nemen, samenwerking organiseren en aan de slag. Niet voor niets kent de gemeente Barneveld relatief het grootste aantal familiebedrijven van Nederland. Bedrijven die investeren omdat ze het bedrijf gezond willen overdragen aan een volgende generatie.

Het Kabinet kwam afgelopen vrijdag met plannen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Omdat vergunningverlening een taak is van de provincies, grijpt ze zelf niet in maar schuift de bal naar de provincies en roept dat een gebiedsgerichte aanpak de voorkeur heeft. Begrijpelijk, maar ook bedenkelijk in het licht van de situatie waar het Kabinet het land in gemanoeuvreerd heeft. Dit betekent dat er weer veel overlegd gaat worden. Het risico is dat dit lang gaat duren. Als de bal dan toch in de regio komt te liggen, adviseer ik private partijen zelf het initiatief te nemen. De belangen zijn veel te groot om nog langer te wachten.

Copyright 2020 leerlink.net | privacy statement